Giới thiệu

Thư ngỏ (2/4/2012 )

Kính gửi: Quý khách hàng

Văn phòng công chứng An Phát xin gửi đến quý khách hàng lời chào chân trọng!

KÍNH THƯA QUÝ VỊ,

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế đã dẫn đến sự sôi động của các giao dịch dân sự, thương mại nhu cầu công chứng cũng ngày càng gia tăng mạnh mẽ.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG

Văn phòng Công chứng An Phát mong muốn trở thành nơi cung cấp dịch vụ pháp lý hoàn hảo nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá của xã hội. Với phương châm “an toàn để phát triển – phát triển phải an toàn”,